Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
 
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Szabályzatunk cégünk székhelyén megtekintehető, szükség esetén e-mailben meg tudjuk küldeni.
 
A KEMIBO Project Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:
 
Az Adatkezelő adatai:
 
Cégnév: QH-BUILD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 77.
Weblap: www.qh-build.hu
Kapcsolattartás: Mizser Árpád ügyvezető
Telefon: 06/30/9191772
E-mail: info@qh-build.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@qh-build.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás
 
 
1. Adakezelési célok 
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók adatainak kezelése;
d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) belső adminisztráció megkönnyítés;
 
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
 
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak jogszabályok teszik lehetővé:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. 
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
 
3. Az adatkezelés időtartama
 
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum két év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.
 
4. Érintetti jogok
 
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 
4 Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
 
 

 

A  QH-BUILD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Adatvédelmi szabályzata >>